Zpracování osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101 O ochraně osobních údajů
Jako správce údajů poskytujeme zákazníkovi jako subjektu údajů informace o zpracování jeho osobních údajů.
 
Kontaktní údaje
Sídlo: Aston Eurotrading s.r.o., J.Š. Baara 77, České Budějovice 370 01
Telefon: +420 387 434 495
E-mail: info@astoncb.cz
www.astoncb.cz
 
Účely a právní základ zpracování Osobních údajů
Zpracování osobních údajů, v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo (dále jen „Osobní údaje“), které jsou nezbytné při žádosti o nabídku, nebo jiné komunikaci a k takovému zpracování proto není třeba souhlasu subjektu údajů. Pokud nejsou Osobní údaje sděleny, nemůže být služba dodána.
Dále jsou zpracovávány Osobní údaje v rozsahu IP adresa a statistiky o používání stránek.
Účelem zpracování Osobních údajů je zejména:
  • komunikace s klientem
  • základní analytika chování návštěvníků na webových stránkách
Výše popsané činnosti zajišťujeme ve spolupráci s dalšími subjekty. Osobní údaje jsou v rámci oprávněného zájmu zpracování Osobních údajů spočívajícím v předání Osobních údajů za účelem statistického vyhodnocování dat předávány:
  • společnosti Anycoders s.r.o., IČO: 03888461, se sídlem České Budějovice - České Budějovice 3, Na Sadech 2036/18, PSČ: 370 01
Osobní údaje budou uloženy pro účely případných sporů, nebo z důvodů plnění legislativních požadavků daných místní legislativou, nebo legislativou EU.
Zároveň tímto výslovně žádáme, aby při komunikaci nesděloval údaje o svém zdravotním stavu a jiné údaje spadající do kategorie citlivých údajů. Takovéto údaje nikdy nevyžadujeme a není naším zájmem tyto osobní údaje jakkoli zpracovávat. Pokud však zákazník tyto údaje při komunikaci přes toto upozornění dobrovolně sdělí a tím je zjevně zveřejní, činí tak na vlastní riziko.
 
Práva subjektu údajů
Jste oprávněn/a požadovat přístup k Osobním údajům, opravu nebo výmaz Osobních údajů, jakož i omezení zpracování Osobních údajů. Máte právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů a právo na přenositelnost Osobních údajů. Všechna tato práva je možné realizovat v písemné či elektronické formě prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Máte rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v souvislosti se zpracováním Osobních údajů.
© Copyright 2021 Aston Eurotrading s.r.o.
Webdesign od SimonaSudova.cz / Vývoj od anycoders