Historie firmy

Historie firmy Aston eurotrading s.r.o., se začala odvíjet v listopadu roku 1990, kdy jsem já a manželka společně s mými rodiči zakoupili starý a vybydlený činžovní dům na adrese J. Š. Baara 77. Po zralé úvaze a poradě se stavebními odborníky jsme došli k závěru, že dům vzhledem ke stavu, není rentabilní opravovat a vyplatí se jej spíše zbourat. Demolice se po menších útrapách povedla a my jsme získali prázdný a vyčištěný pozemek.Ten jsme se snažili nějakou dobu pronajmout jako sklad. Částečně se to dařilo, ale dlouhého trvání to nikdy nemělo.

Jelikož já i otec jsme měli rádi auta, tak nás napadlo otevřít vlastní autobazar a to jsme také v roce 1995 udělali a v roce 1999 se k nám přidala i moje manželka jako administrativní pracovnice. Jako kancelář jsme 10 let užívali zrekonstruovanou stavební buňku na jejíž střechu jsme umístili ikonu tehdejšího automobilového světa karoserii VW Brouk. Tak započaly dějiny firmy Aston a historicky první kupní smlouva na první prodané auto má číslo 1/95 a datum 29. 9. 1995.

Nároky doby na kvalitu prodeje se zvyšovaly a buňka již nesplňovala vyšší standardy prodejního prostředí. Bylo nutné se posunout dál a výš a proto se v roce 2004 započalo s výstavbou prvního domu, kde jsou horní patra určena pro byty a spodní pro kancelářské a obchodní zázemí firmy. Zkolaudován byl v květnu roku 2005.

Uběhlo pár let a v roce 2009 se firma rozvinula ještě výstavbou druhého domu, ve kterém jsou opět byty a v přízemí vznikly obchodní a dílenské prostory, kde začal podnikat starší syn v oboru prodeje a instalací autoelektroniky. Dokončený byl dům na jaře roku 2010. Od počátku vzniku až do současnosti se tedy jedná výhradně o rodinnou firmu se stálou adresou, kde je zainteresovaná celá moje rodina.

Martin Proško, zakladatel Aston eurotrading